سهم من از روضه حسین (علیه السلام)

مشارکت در تهیه ملزومات برپایی روضه های خانگی

درباره این کمپین چه می دانید؟ این فیلم تماشا کنید

محتویات صندوقچه روضه خانگی

خانه ماهد با طراحی صندوقچه روضه خانگی ، هرچیزی که برای برپایی یک روضه خانگی لازم است را کنار هم جمع کرده و محرم امسال با همراهی جامعه ایمانی مشعر و گروه رسانه ای عقیق قصد دارد، با ارسال 2000 صندوقچه روضه خانگی به هیئات سراسر کشور ، احیاکننده سنت اقامه روضه های خانگی باشد .

5 عدد بیرق منقش به اسامی خاندان عصمت و طهارت (ع)

24 عدد مهر تربت دخیل ، کتابچه زیارت عاشورا و اربعین

7 عدد بیرق فضاسازی هیئت

1 عدد کتیبه بفرمایید روضه

2 عدد کاور دستمال کاغذی نقش اشک

3 عدد بیرق خانگی تمثال بزرگان انقلاب

این فیلم را تماشا کنید

درباره این کمپین چه می‌دانید؟

0 +
0 +
0 +

گالری